tatarski -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

tatarski

tatarski

  • tatarski
    tatarski

Język tatarski należy do zachodniej (kipczackiej) grupy języków tureckich. Obejmuje dwie grupy dialektów: centralną (nad Wołgą w  okolicach Kazania – dialekt kazańsko-tatarski) i zachodnią rozproszoną po różnych obszarach Rosji i  na Krymie, w  tym także w Polsce (dialekt ten nazywany jest mizerskim). Język początkowo opierał się na alfabecie arabskim. Obecnie w  wariancie kazańskim, używanym w Tatarstanie, wykorzystywana jest cyrylica1, natomiast w  zapisie języka krymskotatarskiego – zarówno cyrylica, jak i  alfabet łaciński.

Język tatarski jest językiem urzędowym w  Tatarstanie oraz na Krymie. Tatarzy zamieszkują także Litwę, Białoruś i Polskę (to efekt osadnictwa z  czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego).

Pobierz alfabet

A Ä B C Ç D E F G Ğ H X I İ Í J K L M N Ñ O Ö P Q R S Ş T U Ü V W Y Z

Do mniejszości tatarskiej w  Polsce należy, według rezultatów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań z  2011 r., niespełna 2 tys. osób. Zamieszkują tradycyjnie w  województwie podlaskim (dwie podlaskie wsie: Bohoniki i  Kruszyniany, były miejscami ich osadnictwa, w  obu funkcjonują meczety), a  oprócz niego wielu zamieszkało w  dużych ośrodkach miejskich – przede wszystkim w  Gdańsku i  Warszawie.

Język tatarski określany jest w  Polsce jako język wymarły – proces ten nastąpił wśród Tatarów zamieszkujących tereny Rzeczypospolitej jeszcze na przełomie XVII i XVIII w. Obecnie podejmowane są próby jego rewitalizacji. Polscy Tatarzy są zrzeszeni przede wszystkim w Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Tatarzy wydają kwartalnik (polskojęzyczny) „Przegląd Tatarski” i  półrocznik „Życie Tatarskie”, funkcjonują także ich strony internetowe, takie jak m.in. www.tataria.eu orazwww.tatarzy.pl2.

 

1 K. Damm, A. Mikusińska, Leksykon PWN Ludy i języki świata, str. 201

2 http://www.inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/12/Speakers

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 26.06.2015 10.08.2015 JSK Internet
do góry