rosyjski -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

rosyjski

rosyjski

  • rosyjski
    rosyjski

Język rosyjski należy do wschodniej grupy języków słowiańskich. W  wieku XIV wyodrębnił się z języka staroruskiego. Wyróżnia się w  nim trzy zespoły dialektalne: północny, południowy i pas gwar przejściowych. Alfabetem języka rosyjskiego jest cyrylica.  

Język rosyjski pozostaje dziś najpopularniejszym językiem słowiańskim. Jest językiem urzędowym na terenie Rosji, jednym z  języków państwowych na Białorusi, w  Kazachstanie i  Kirgistanie. Ponadto jest językiem urzędowym na Terytorium Autonomicznym Gagauzja (Mołdawia). Rozpowszechniony jest także na terenie byłego ZSRR. Łącznie na świecie posługuje się nim ponad 200 mln osób.

Pobierz alfabet

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z  2011 r. językiem rosyjskim w  domu posługuje się w  Polsce niemal 20 tys. osób. Część osób posługujących się językiem rosyjskim używa gwary staroobrzędowców. Obecnie w  kraju jest ich około 2 tys. Zamieszkują północno-wschodnią część kraju, przede wszystkim rejony Augustowa, Suwałk, Wodziłek i  Wojnowa. Rosyjska gwara staroobrzędowców jest używana przede wszystkim w  życiu religijnym1

Literacki język rosyjski funkcjonuje w Polsce jako wewnętrzny język Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ukazują się w  nim także czasopisma religijne, takie jak: „Cerkownyj Wiestnik” oraz „Prawosławnyj Kalendar”2. W  języku rosyjskim ukazuje się także „Russkij Kurier Warszawy” i  magazyn „Zdrawstwujtie”. Instytucją, która propaguje w  Polsce język i  kulturę rosyjską, jest m.in. chór staroobrzędowców „Riabina”3.

 

W. Pisarek, Polszczyzna 2000: Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, str. 297

2 Tamże

3 Tamże

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 26.06.2015 10.08.2015 JSK Internet
do góry