romski -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

romski

romski

  • romski
    romski

Język romski to indoeuropejski język z  podrodziny indoaryjskiej. Wywodzi się z  sanskrytu – języka literackiego starożytnych, średniowiecznych i  wczesnonowożytnych Indii. Kształtował się od około XI wieku w  wyniku kolejnych fal migracji z Azji Środkowej w kierunku zachodnim. Zróżnicowanie dialektów tego języka jest bardzo duże, dlatego nie posiada on obecnie jednolitego, powszechnie uznanego standardu literackiego. Wszystkie dialekty języka posługują się alfabetem łacińskim.

Język romski jest językiem urzędowym w jednej z  prowincji Macedonii oraz używany jako język pomocniczy w  Rumunii. Posługuje się nim prawie 5 mln ludzi rozproszonych po całym świecie. Są to najczęściej osoby dwujęzyczne, posługujące się językiem romskim oraz językiem urzędowym kraju, w  którym mieszkają.

Pobierz alfabet

A Ä B C Ć Č D Ď E Ê F G Ǧ H I Î J K Ǩ L Ľ M N Ň O Ö P P̌ Q R Ŕ Ř S Ś Š T Ť U Ü V W X Y Z Ź Ž

W Polsce mieszka około 20 tys. osób posługujących się gwarami języka romskiego. Są to przeważnie osoby dwujęzyczne, które oprócz języka ojczystego posługują się na co dzień językiem polskim. 

O romską kulturę i język dba w  kraju ponad 90 stowarzyszeń. Wydawane są również romskie czasopisma, wśród których są m.in. „Kwartalnik Romski” oraz „Romano Atmo”.

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 26.06.2015 10.08.2015 JSK Internet
do góry