niemiecki -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

niemiecki

niemiecki

  • niemiecki
    niemiecki

Język niemiecki należy do zachodniej podgrupy języków germańskich. Cechuje go bardzo silne zróżnicowanie dialektologiczne. Dzieli się na trzy zespoły dialektów: dolnoniemiecki, środkowoniemiecki oraz górnoniemiecki. Do zapisu języka niemieckiego używa się alfabetu łacińskiego.

Wyróżnia się trzy okresy historyczne rozwoju języka niemieckiego. Intensywny rozwój i unifikacja języka niemieckiego nastąpiły w  okresie reformacji. Język literacki oparty jest na Biblii Marcina Lutra, która z  kolei opierała się na języku używanym w  Górnej Saksonii i Turyngii.

Pobierz alfabet

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S β T U Ü V W X Y Z

Język niemiecki jest językiem urzędowym w  Niemczech, Luksemburgu, Austrii, Szwajcarii oraz Belgii. Występuje także w innych rejonach Europy jako język mniejszości narodowej. W Polsce w trakcie przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i  mieszkań 96 461 osób zadeklarowało używanie w  kontaktach domowych języka niemieckiego. Główne skupiska osób używających w  kontaktach domowych języka niemieckiego znajdują się we wschodnich i  centralnych gminach województwa opolskiego oraz w  południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Mniejsze skupiska użytkowników tego języka znajdują się w  województwach zachodnich i  północnych. 

Na terenie województw opolskiego, warmińsko-mazurskiego i  śląskiego w  wielu placówkach oświatowych język niemiecki nauczany jest jako dodatkowy język mniejszości. W  niektórych z nich wprowadzane jest nauczanie dwujęzyczne. Dla 31 gmin województwa opolskiego i  śląskiego ustalono dodatkowe nazwy miejscowości w  języku niemieckim. W  22 gminach język ten pełni funkcję języka pomocniczego w  kontaktach przed organami gminy. Na rzecz rozwoju, promowania i  ochrony języka niemieckiego w  Polsce działają liczne organizacje niemieckiej mniejszości narodowej. Większość z nich skupiona jest w  Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w  Polsce.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 26.06.2015 10.08.2015 JSK Internet
do góry