litewski -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

litewski

litewski

  • litewski
    litewski

Język litewski należy do wschodniego odłamu języków bałtyckich. Spośród wszystkich języków indoeuropejskich zachował najwięcej cech archaicznych. Język literacki ma swoje początki w  XVI wieku, natomiast ukształtował się on w  XIX wieku na podstawie dialektu auksztockiego.

Litewski jest językiem urzędowym na terenie Litwy. W  Polsce jest on językiem licznej mniejszości narodowej, zamieszkującej głównie w powiatach sejneńskim i  suwalskim. Polscy Litwini porozumiewają się na co dzień przede wszystkim w  dialekcie dzukijskim, odmiennym od literackiego litewskiego, którego naucza się w  szkole oraz używa w  Republice Litewskiej.

Pobierz alfabet

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž

Łącznie językiem litewskim w  Polsce posługuje się około 30 tys. osób. Język litewski używany jest także w  krajach byłego Związku Radzieckiego, w  Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej oraz Południowej.

Kultywowanie tradycji języka litewskiego jest możliwe dzięki działalności Stowarzyszenia Litwinów w  Polsce. Wydaje ono litewskojęzyczny dwutygodnik „Aušra” (pol. „Jutrzenka”), a  oprócz tego opublikowało kilkanaście książek w  języku litewskim. W  gminach Sejny i  Puńsk oraz w  mieście Sejny działają także szkoły podstawowe z  litewskim językiem nauczania, w  których uczniowie mogą poznawać język i  pielęgnować jego tradycję. Naukę w  języku litewskim mogą następnie kontynuować w  litewskojęzycznych gimnazjach w  Sejnach i  Puńsku oraz liceum działającym w r amach puńskiego Zespołu Szkół z  olskim i  Litewskim Językiem Nauczania. W  gminie Puńsk język litewski jest językiem pomocniczym. W  gminie tej są także podwójne polsko-litewskie tablice.

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 26.06.2015 10.08.2015 JSK Internet
do góry