karaimski -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

karaimski

karaimski

  • karaimski
    karaimski

Język karaimski należy do grupy języków turkijskich. Występuje w  dwóch odmianach: wschodniej (krymskiej) i zachodniej (polskiej). Odmiana polska dzieli się na dwa dialekty: północny (trocki – używany w  okolicach Trok, Wilna i  Poniewieża (Litwa)) i  południowy (łucko-halicki – używany był w  Haliczu i  Łucku (Zachodnia Ukraina)). Dziś językiem używanym jest dialekt północny języka karaimskiego, dialekty południowy i  krymski są wymarłe. Pierwszym systemem używanym do zapisu języka karaimskiego było pismo hebrajskie. Na przełomie XIX i  XX wieku zaczęło być ono wypierane przez cyrylicę oraz alfabet łaciński, które są używane obecnie do jego zapisu.

Pobierz alfabet

A B C Cz D D' Dż E F G H Ch I Y J K L Ł M N Ń O Ö P R S Ś Sz T T' U Ü Z Ź Ż

Język karaimski nie jest językiem urzędowym żadnego z  krajów. Pozostaje on jedynie językiem mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę, Ukrainę i  Litwę.

W Polsce mieszka około 100 osób posługujących się językiem karaimskim. Zamieszkują one przede wszystkim województwo mazowieckie, pomorskie i dolnośląskie, a  ich język narodowy używany jest najczęściej w  życiu religijnym, w  literaturze oraz kontaktach ze starszymi członkami rodzin.

Język i  kultura karaimska są pielęgnowane w  Polsce przez Związek Karaimów Polskich z  siedzibą we Wrocławiu oraz Karaimski Związek Religijny z  siedzibą w  Warszawie. Na łamach wydawanego od 25 lat pisma historyczno-społeczno-kulturalnego Karaimów „Awazymyz” publikowane są utwory literackie w  języku karaimskim. Ponadto w  Warszawie od 2003 r. istnieje młodzieżowy Karaimski Zespół Folklorystyczny Dostłar (Przyjaciele), który występuje na festiwalach krajowych i  zagranicznych. Zespół prezentuje tradycyjny taniec i śpiew, a także ubiór karaimski1. W  repertuarze Zespołu Dostłar są również etiudy teatralne m.in. w  języku karaimskim. Utwory wokalne w j ęzyku karaimskim włącza do swojego repertuaru Marcin Krupa (tenor), członek społeczności karaimskiej, student Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

1 http://www.inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/32  dostęp: 28.10.2014

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 26.06.2015 10.08.2015 JSK Internet
do góry