hebrajski -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

hebrajski

hebrajski

  • hebrajski
    hebrajski

Język hebrajski należy do kananejskiej gałęzi języków semickich. Posługuje się pismem spółgłoskowym liczącym 22 znaki. Pismo to jest używane przez Żydów od V w. p.n.e. i  występuje w  kilku odmianach1. Posiada własny alfabet.

Językiem hebrajskim posługiwano się już w starożytności, do czasów niewoli babilońskiej, kiedy stał się językiem używanym jedynie w  modlitwie, podczas ceremonii oraz do zapisu tekstów religijnych. W  życiu codziennym Żydzi posługiwali się innymi językami, początkowo aramejskim, później jidysz (aszkenazyjczycy), ladino (sefardyjczycy) oraz językami krajów osiedlenia.

Pobierz alfabet

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

Pod koniec XIX wieku, dzięki staraniom m.in. Eliezera ben Jehudy powstała nowoczesna wersja języka hebrajskiego. Do języka wprowadzono mnóstwo nowych słów, aby przystosować go do współczesnego świata (sam Jehuda wymyślił ich ok. 4 tysięcy).

Od czasu powstania Państwa Izrael hebrajski jest jego oficjalnym językiem urzędowym. Posługują się nim również Żydzi żyjący w  diasporach rozproszonych na całym świecie. Największa ich liczba zamieszkuje Stany Zjednoczone.


W Polsce do II wojny światowej dla większości społeczności żydowskiej język hebrajski pełnił głównie rolę języka nabożeństw. Językiem codziennym był zazwyczaj jidysz lub język polski. Język hebrajski (w swojej nowej odmianie) był jednak nauczany, używany i uznawany za język ojczysty przez przedstawicieli środowisk syjonistycznych – zwłaszcza młodzież skupiona w  organizacjach syjonistycznych chętnie uczyła się języka hebrajskiego. Obecnie w  Polsce hebrajski jest używany podczas nabożeństw odbywających się w  synagogach. Jest także nauczany na kursach prowadzonych przez gminy żydowskie oraz organizacje społeczno-kulturalne mniejszości żydowskiej. Język hebrajski jest także nauczany jako język mniejszości żydowskiej w  szkołach w  Warszawie i  Wrocławiu.

 

K. Damm, A. Mikusińska, Leksykon PWN Ludy i języki świata, str. 90

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 26.06.2015 10.08.2015 JSK Internet
do góry