Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych - Konwencja ramowa RE o ochronie mniejszości narodowych -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Konwencja ramowa RE o ochronie mniejszości narodowych

do góry